Killing Area 51

Autobuy

Autobuy je nástroj v CS slúžiaci na automatický nákup zbraní, ktorý však nie je príliš využívaný, ale poslúži keď ste napríklad zabudli nakúpiť náboje. Jeho výhodou je že po stlačení b – a sa uskutoční nákup viacerých vecí naraz.  Pôvodný autobuy vám ale neposlúži nanič, lebo sú v ňom nastavené aj zbrane, aj to málo používané.

 

Úprava autobuy-u

 

V adresári kde máte nainštalované CS napríklad C:Program FilesHalf Lifecstrike1.6 si otvorte súbor autobuy.txt. V ňom sa nachádza nasledujúci zoznam:

 

// galil              - IDF Defender
// defender            - IDF Defender
// ak47              - CV-47
// cv47              - CV-47
// scout             - Schmidt Scout
// sg552            - Krieg 552
// krieg552            - Krieg 552
// awp              - Magnum Sniper Rifle
// magnum            - Magnum Sniper Rifle
// g3sg1            - D3/AU1
// d3au1            - D3/AU1
// famas            - Clarion 5.56
// clarion            - Clarion 5.56
// m4a1            - Maverick M4A1 Carbine
// aug               - Bullpup
// bullpup            - Bullpup
// sg550            - Krieg 550 Commando
// krieg550            - Krieg 550 Commando
// glock            - 9x19mm Sidearm
// 9x19mm            - 9x19mm Sidearm
// usp               - KM .45 Tactical
// km45 - KM .45 Tactical
// p228              - 228 Compact
// 228compact            - 228 Compact
// deagle            - Night Hawk .50C
// nighthawk            - Night Hawk .50C
// elites                        - .40 Dual Elites
// fn57              - ES Five-Seven
// fiveseven            - ES Five-Seven
// m3                - Leone 12 Gauge Super
// 12gauge            - Leone 12 Gauge Super
// xm1014            - Leone YG1265 Auto Shotgun
// autoshotgun            - Leone YG1265 Auto Shotgun
// mac10            - Ingram MAC-10
// tmp               - Schmidt Machine Pistol
// mp                - Schmidt Machine Pistol
// mp5              - KM Sub-Machine Gun
// smg              - KM Sub-Machine Gun
// ump45            - KM UMP45
// p90               - ES C90
// c90                - ES C90
// m249 - M249
// primammo            - Primary Ammo
// secammo            - Secondary Ammo
// vest               - Kevlar
// vesthelm            - Kevlar+Helmet
// flash             - Flashbang
// hegren            - HE Grenade
// sgren            - Smoke Grenade
// nvgs              - Nightvision
// defuser            - Defusal Kit
// shield            - Tactical Shield

 

Vľavom stĺpci sa nachádza takzvaný buy-alias a v pravom stĺpci zbraň, ktorej prislúcha. Buy-alias je väčšinou skrátený názov zbrane, ktorý využíva engine CounterStrike-u. Niektoré zbrane majú 2 buy-aliasy ale len jeden z nich funguje.

Pod týmto zoznamom sa nachádza ďalší upraviteľný zoznam. Princíp upravovania je jednoduchý. U primárnych a sekundárnych zbraní platí nasledovná vec: čím vyššie je zbraň umiestnená, tým má väčšiu prednosť. Keď sa nakúpi primárna a sekundárna zbraň, ostané nižšie postavené zbrane budú automaticky preskočené. Pri ostatných veciach, tj. granáty, náboje, budú nakúpené všetky, ale pri nedostatku peňazí sa bude klásť väčší dôraz na vyššie postavené predmety. U nepriestrelnej vesty sa dôraz kladie na vestu s prilbou.

 

Príklad: Chceme automaticky nakúpiť všetky druhy granátov, náboje, vestu a defusal kit. Najdôležitejšie pre nás sú naboje. Spodný zoznam bude vyzerať takto.

 

primammo
secammo
 
defuser
 
vesthelm
vest
 
hegren
sgren
flash
flash

 

ak máme dosť peňazí tak sa nakúpia:

-          náboje do oboch zbraní
-          defusal kit
-          vesta s prilbou
-          výbušný granát
-          dymový granát
-          2 flashbangy
 
(poznámka: do autobuyu si nenastavujte viac ako 15 vecí, inak sa vám niečo zabudne nakúpiť)