Killing Area 51

Bugy

Niektorí si myslia, že bug znamená chrobák, ale možno len v preklade z angličtiny. V Counter-Strike 1.6 slovo bug znamená chybu mapky. Bugy v mapkách môžu byť rôzne. Vo väčšine líg je zakázane používať pri CW bugy, aby nemal súper väčšiu výhodu za to, že pozná viac bugov. Bugy sú rôzne, od pozeranie cez stenu až po tzv. tichú bombu.

Jump Bug - Tento bug sa dá využiť pri skoku z väčších výšok. Spôsobí, že pri dopade z výšky sa nespôsobí žiadne poškodenie (damage), čiže stále budete mať rovnako HP. Ako na to? Spadnete, skrčenie sa (držaním klávesy CTRL), výskok v skrčení, pustenie skrčenia v momente dopadu. Nie vždy sa trafíte do toho bodu kedy nedochádza k zraneniu, preto odporúčam radšej iný bug ktorý súvisí so skokmi. Príslušné video

Edge bug - edge(hrana), bug(chyba).  V skratke je to bug, ktorý nespôsobí žiadne zranenia, len keď dopadnete na hranu nejakého predmetu (napr. krabice). Na rozdiel od Jump bugu je výhodnejší pád z väčšej výšky aby ste sa mohli dôkladne nasmerovať presne na hranu predmetu.
Príslušné video

"Tichá bomba" - Je to bug, za ktorý môžete dostať na servery BAN/KICK. Je to jednoduché, stačí ak ste za T a máte C4 a potom bombu položite tak aby jednou polovicou prechádzala cez stenu alebo krabicu. Napríklad na de_dust2 idete na bomb place A a pložite bombu za tímy troma zelenými krabicami cez stenu. Je to tá výhoda že súper nepočuje ako rýchlo bomba tiká.
Príslušné video

Iné bugy:
Video č.1
Video č.2

Video č.3
Video č.4
Video č.5
Video č.6
Video č.7
Video č.8
Video č.9
Video č.10