Killing Area 51

Rádio hlášky

Klávesa Rádio hláška Slovesnký predklad
Y1 Cover Me Kryte ma
Y2 You Take the Point Drž si ten bod
Y3 Hold This Position Držím si túto pozíciu
Y4 Regroup Team Tím hláste sa
Y5 Follow Me Nasledujte ma
Y6 Taking Fire, Need Assistance Som pod paľbou, potrebujem posily
X1 Go Ideme
X2 Fall Back Držte sa vzadu
X3 Stick Together Team Držte sa pokope
X4 Get in Position Dostaň sa na pozíciu
X5 Storm the Front Prehľadajte okolie
X6 Report In Hlásim sa
C1 Affirmative/Roger Rozumiem
C2 Enemy Spotted Zbadal som nepriateľa
C3 Need Backup Potrebujem posily
C4 Sector Clear Oblasť vyčistená
C5 I'm in Position Som na pozícii
C6 Shes Gonna Blow Vybuchne to
C7 Negative To určite
C8 Enemy Down Nepriateľ je mŕtvy